!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen registrerades 17 oktober 2001. Den består av 82 bostadslägenheter, en samlingslokal i en friliggande byggnad vid kajen samt en övernattningslägenhet.

Org. nr: 769607-6459

Ordförande

Peter Nordström pnordstrom@stosn.com

Samfälligheter

Föreningen är delägare  i tre samfälligheter: En för garaget, en för sopsuganläggningen och en för gemensamhetslokalen Kajutan som samägs med Brf Hammarby Park. (Lokalen är endast till för ägarföreningarnas medlemmar. Extern uthyrning förekommer ej).

En aktiv fritid

Brf Hammarby Kaj är en aktiv förening med många fritidsaktiviteter såsom studiecirklar, filmklubb, bridgeklubb, pub-aftnar och temafester t.ex. vinprovning, vårfest, surströmmingsfest, kräftskiva m.m.

Föreningens adress

Brf Hammarby Kaj, Styrbordsgatan 21, 120 65 Stockholm              

Hemsidan

Redaktör: Jörgen Petersson. jorgen112@live.se (070-2469058)                                     Support : Magnus Björklund. magnus.bjorklund@stosn.com

Faktureringsadress

Brf Hammarby kaj 6614, c/o SBC, Box 5, 851 02 Sundsvall

Utskriftvänlig version