!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen registrerades 17 oktober 2001, och består av 82 bostadslägenheter, en samlingslokal (Kajutan) samt en övernattningslägenhet i S21.

Ordförande

Peter Nordström (K42).  pnordstrom@stosn.com

Föreningens adress

Brf Hammarby Kaj, Org. nr: 769607-6459. Styrbordsgatan 21, 120 65 Stockholm              

Faktureringsadress

Brf Hammarby kaj 6614, c/o SBC, Box 5, 851 02 Sundsvall

Samfälligheter

Föreningen är delägare  i tre samfälligheter: En för garaget, en för sopsuganläggningen och en för gemensamhetslokalen Kajutan som samägs med Brf Hammarby Park. (Lokalen är endast till för ägarföreningarnas medlemmar. Extern uthyrning förekommer ej).

En aktiv fritid

Brf Hammarby Kaj är en aktiv förening med många fritidsaktiviteter såsom studiecirklar, filmklubb, bridgeklubb, föredrag, pub-aftnar och temafester t.ex. vinprovning, vårfest, surströmmingsfest, kräftskiva, grillning och glögg-kvällar.

Hemsidan

Redaktör: Jörgen Petersson. (S21). jorgen112@live.se                                                  Support : Magnus Björklund. (S23). magnus.bjorklund@stosn.com